Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz

Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz

Android uygulama nızı Firebase e nasıl bağla ya bilir siniz adım adım resim li anlatım ı ve tüm detay ları ile örnek uygulama üzerinde gösterilmek te dir.
1-) Önce Firebase web adresine gidin : https://firebase.google.com
2-) Konsol a giriş yaptık dan sonra yeni proje oluşturun. (Projenin adını ve konum unu girin)
3-) Android uygulama sını ekleyin.
4-) Android paket adını, Uygulama takma adını ve SHA-1 imza sertifikası nı giriniz
5-) google services . json dosya sını indir ve android studio projesine ekleyin
6-) proje – build . gradle ve proje – uygulama modülü – build . gradle içine gerekli kütüphane lerini ekleyiniz.
7-) Yükleme işlemini doğrulamak için uygulamanızı çalıştırın


Android uygulamanızı Firebase'e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase'e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase'e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase'e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase'e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase'e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase'e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase'e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase'e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase'e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase'e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase'e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase'e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
dependencies {
  implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  //noinspection GradleCompatible
  implementation 'com.android.support:appcompat-v7:28.0.0'
  implementation 'com.android.support.constraint:constraint-layout:1.1.3'

  testImplementation 'junit:junit:4.12'
  androidTestImplementation 'com.android.support.test:runner:1.0.2'
  androidTestImplementation 'com.android.support.test.espresso:espresso-core:3.0.2'

  implementation 'com.google.firebase:firebase-core:16.0.1'
  implementation 'com.google.firebase:firebase-database:16.1.0'

  implementation 'com.google.firebase:firebase-auth:16.0.3'

  implementation 'com.firebaseui:firebase-ui-auth:4.3.2'
  implementation 'com.firebaseui:firebase-ui-auth-github:4.3.2'
}
apply plugin: 'com.google.gms.google-services'
com.google.gms.googleservices.GoogleServicesPlugin.config.disableVersionCheck = true
Android uygulamanızı Firebase'e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase'e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase'e nasıl bağlayabilirsiniz
Android uygulamanızı Firebase’e nasıl bağlayabilirsiniz

Leave a Reply