LED

LED (Light Emitting Diode) diyotlar devrede elemanların çalışıp çalışmadığını kontrol etmemizi yarayan yardımcı elemandır her LED farklı gerilime dayanır. Her LED‘in çalışma akımı da farklıdır genelde 10mA ile 30mA arasında değişiklik göstermektedir ortalama değer olarak 20mA kabul edilmektedir.  LED Diyotların dayanma gerilimleri düşük olduğundan kaynak gerilimle uyumu sağlaması için daima önüne bir direnç eklenir buna Rön direnç adı verilir ve her led için yeniden hesaplanır.

Leave a Reply