HDD Motor Arduino Kullanarak 3 Fazlı ve 4500 Devir Hızında Çalıştırma

Arduino Kodu

HDD Motor Arduino Kullanarak 3 Fazlı ve 4500 Devir Hızında Çalıştırma

Elimizde bulunan veya ikinci el olarak uygun fiyata satın alabileceğimiz eski Hard Disk (HDD) ile arduinodan gerekli kodlarını yaparak yüksek hızlı motor çalıştırma.

int phase1 = 11;
int phase2 = 12;
int phase3 = 13;
int led = 10;

unsigned long stepLength = 40000;
int minStepLength = 1400;
int steps = 5;
void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT); 
 pinMode(phase1, OUTPUT);
 pinMode(phase2, OUTPUT);
 pinMode(phase3, OUTPUT);
 digitalWrite(led, LOW); 
}
void loop() {
 switchStep(1);
 switchStep(2); 
 switchStep(3);
 
 if(stepLength > minStepLength)
 {
  stepLength = stepLength - steps;
 } else {
  // set the minimum pulse length
  stepLength=minStepLength;
 }
 
 if (stepLength < 39950) {
  digitalWrite(led, HIGH);  // second gear
  steps = 300;
 }
  
 if (stepLength < 20000) {
  digitalWrite(led, LOW);   // third gear
  steps = 50;
 }

 if (stepLength < 3000) {
  digitalWrite(led, HIGH);   // fourth gear
  steps = 2;
 }
}
void switchStep(int stage)
{
 switch(stage)
 {
 case 1:
  digitalWrite(phase1, HIGH);
  digitalWrite(phase2, LOW);
  digitalWrite(phase3, LOW);
  myDelay(stepLength);
  break;
  
 case 2:
  digitalWrite(phase1, LOW);
  digitalWrite(phase2, HIGH);
  digitalWrite(phase3, LOW);
  myDelay(stepLength);
  break;
  
 default:
  digitalWrite(phase1, LOW);
  digitalWrite(phase2, LOW);
  digitalWrite(phase3, HIGH);
  myDelay(stepLength);
  break;
 } 
}
void myDelay(unsigned long p) {
if (p > 16380) {
 delay (p/1000);
 } else {
 delayMicroseconds(p);
 }
}

Leave a Reply