Mikroişlemciler

Mikroişlemciker İnönü üniversitesi ders notları ve PDF

KÜNYE ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

PIC DONANIM ÖZELLİKLERİ

PIC 16F877A’NİN ÖZELİKLERİ

PIC ASSEMBLY

PIC PROGRAMLAMA

VERİ TRANSFERİ ve KARAR İŞLEMLERİ

DÖNGÜ DÜZENLEMEK

ZAMAN GECİKTİRME ve ALT PROGRAMLAR

BİT KAYDIRMA ve MANTIKSAL İŞLEMLER

ARİTMATİK İŞLEMLER

VERİ TABLOLARI

KESMELER (INTERRUPTS)

ZAMANLAYICILAR ve SAYICILAR

KARŞILAŞTIRMA (COMPARE) BİRİMİ

CAPTURE / COMPARE / PWM BİRİMİ

USART BİRİMİ ve SERİ İLETİŞİM

EEPROM VERİ BELLEĞİNE YAZMA VE OKUMA İŞLEMLERİ

A/D DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİRİMİ ve ADC , DAC ENTEGRELERİ

7 SEGMENT DISPLAY VE 4X4 KEYPAD

LCD DISPLAY

GENEL DEĞERLENDİRME SORULARI

EKLER

Technology photo created by creativeart – www.freepik.com

Leave a Reply