ESP8266 MySQL Veritabanına Veri Ekleme

ESP8266 MySQL Veritabanına Veri Ekleme, Arduino ESP8266 php, Arduino ESP8266 PHP get, NodeMCU SQL server, Arduino ESP8266 sql, Esp8266 mysql library, ESP8266 HTTP POST, Esp01 mysql, ESP8266 HTTP GET example, ESP8266 MySQL connector, ESP8266 PHP Web server, SQL server ESP8266, ESP8266 database connection, ESP8266 PHP MySQL, Arduino to MySQL database

XAMPP Programını İndirip Yüklenmesi

XAMPP Programını Çalıştıralım

MySQL phpMyAdmin Açalım

“dbnodemcu” adında yeni bir veri tabanı oluşturalım

“tbdata” adında “5” sütun sayılı tablo oluşturalım

Oluşturduğumuz tabloyo aşağıdaki resimdeki gibi dolduralım

“id” yi A_I(Auto Increment) işaretliyelim

Ve sonra aşağıdaki pencere gelicek “git” diyerek onaylıyalım

Sonra oluşturduğumuz tabloyu kaydelim

Oluşturduğumuz tablo aşağıdaki şekilde olması lazım

ESP8266 MySQL Veritabanına Veri Ekleme Kodları

PHP Kodları

connect.php

<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=dbnodemcu", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  echo "Connected successfully"; 
  }
catch(PDOException $e)
  {
  echo "Connection failed: " . $e->getMessage();
  }
?>

save.php

<?php
include('connect.php');
$sensor1= $_GET['sensor1'];
$sensor2= $_GET['sensor2'];
$sensor3= $_GET['sensor3'];

$sql = "INSERT INTO `tbdata`(`sensor1`, `sensor2`, `sensor3`) VALUES ($sensor1,$sensor2,$sensor1)";
$conn->query($sql);

?>

Arduino IDE ve Kodları

Arduino IDE’ye http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json bu kodu ekliyelim

Arduino NodeMCU_MySQL.ino kodu

#include <ESP8266WiFi.h>


const char* ssid = "BURAYA WİFİ ADI YAZILACAK";
const char* password = "BURAYA WİFİ ŞİFRESİ YAZILACAK";

const char* host = "BUARAYA BİLGİSAYARIN IP ADRESİ 192... İLE BAŞLAYAN";


float sensor1=50;
float sensor2=60;
float sensor3=70; 
float sensor4=80; 

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 delay(10);
 //WiFi ağına bağlanarak başlıyoruz
 Serial.println();
 Serial.println();
 Serial.print("connecting to WiFi ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, password);
 
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());

 // int value = 0;
 }
 
 void loop(){
  //===============================================
  //  Sensörleri okumak için ayrılan alan
  sensor1=sensor1+ 2;
  sensor2+=2;
  sensor3+=2;
  //===============================================
  //delay(5000);
  //++value;

  Serial.print("connecting to ");
  Serial.println(host);

  //TCP bağlantıları oluşturmak için WiFiClient sınıfını kullanın
  WiFiClient client;
  const int httpPort = 80;
  if(!client.connect(host,httpPort)){
   Serial.println("connection faild ");
   return;
  }

  //Şimdi istek için bir URI oluşturduk
  String url = "/wifi/save.php?";
      url += "sensor1=";
      url += sensor1;
      url += "&sensor2=";
      url += sensor2;
      url += "&sensor3=";
      url += sensor3;

  Serial.print("Requesting URL: ");
  Serial.println(url);

  //Bu, isteği sunucuya gönderir
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + 
         "Host: " + host + "\r\n" +
         "Connection: close\r\n\r\n");
  unsigned long timeout = millis();
  while (client.available() == 0){
   if(millis() - timeout > 5000){
   Serial.println(">>> client Timeout !");
   client.stop();
   return;
  }
 }

 //Cevabın tüm satırlarını sunucudan oku ve seriye yazdır
 while(client.available()){
  String line = client.readStringUntil('\r');
  Serial.print(line);
 }
 String line = client.readStringUntil('\r');
  Serial.print(line);

 Serial.println();
 Serial.println("closing connecting");
 delay(10000);
 }

http://localhost/KAYDEDİLEN_DOSYA_ADI/save.php?sensor1=122&sensor2=234&sensor3=347

LOCOLHOST BİLGİSAYARIN VEYA SUNUCUNUN IP ADRESİ


www.cihancalli.com.tr
Adresindeki Arduino Yazıları

  4 Comments

  1. telat 9 Mayıs 2019 Reply
   • admin 9 Mayıs 2019 Reply
  2. telat 10 Mayıs 2019 Reply
   • admin 10 Mayıs 2019 Reply

  Bir Cevap Yazın

  %d blogcu bunu beğendi: