Ganoderma Lucidum Nedir?

Ganoderma Lucidum Nedir?


Ganoderma Reishi mantarı dünyada 300’ün üzerinde aktif bileşen bulunduran tek bitki türüdür. Yapılan bilimsel çalışmlarla birlikte Ganoderma mantarının zengin içeriği sayesinde bağışıklık sistemini düzenleyip güölendirdiği, çok güçlü bir antioksidan olduğu ve hücreleri yenilediği kanıtlanmıştır. Ganoderma çok sert ve acı tadı olan bir mantar türüdür bu nedenle işlenmeden tüketilmesi mümkün değildir. Gano Excel Internationa firması, mantarın ekstraktını günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz ürünler içerisine koyarak vücuda girmesini sağlamıştır.

Geleneksel olarak dünya çapında nutrasötikler olarak kullanılan bir dizi mantar türü vardır. Bu türlerden,
Ganoderma muhtemelen en çok bilinen tıbbi mantardır. Ganoderma mantarı (Reishi) veya uzak doğuda
bilinen ismiyle Lingzhi mantarı 2000 yıldan fazla bir süredir Çin’de kullanılmaktadır. Özellikle Doğu
Asya’da modern pazarda çoğunlukla diyet takviyesi olarak ekonomik değeri yüksek olup, tıbbi
fonksiyonları konusunda yoğun olarak çalışılmaktadır.

GANODERMA

Modern tıbbi çalışmalar bu mantarın çeşitli insan hastalıklarını önlemede ya da hafifletmede etkili olduğunu göstermektedir. Ganoderma mantarının, yaşlanmayı önleme, kan basıncını düşürme, bağışıklığı iyileştirme ve çeşitli kanserleri, kronik bronşit, diyabet, mide ülseri, hepatit, hiperlipidemi, hipertansiyon gibi hastalıklara karşı takviye edici etkisi olduğu belirtilmektedir. Ganoderma’nın tıbbi etkileri, içerdiği polisakkaritler, triterpenler, lüjidenik
asitler, LZ-8 proteini, adenosin, ergosterol, glukozamin, serebrosidler gibi metabolitlerinden gelmektedir.

Halen, dünya pazarında tıbbi mantarlar içerisinde en çok talep edilen tür olup, dünya
ticaretinde yaklaşık 2.5 milyar dolarlık bir payı bulunmaktadır. Bu çalışmada Ganoderma mantarının
özellikleri, üretim şekli ve kullanım alanlarına ilişkin çalışmalar derlenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Ganoderma lucidum, tıbbi mantar, gıda takviyesi, üretim

Kaynak: Ganoderma (Reishi) (G. lucidum) “Ölümsüzlüğün Mantarı”

Çalışmanın amacı: Bu çalışma kapsamında tıbbi önemi olan üç makrofungus türünün [(Lentinus
edodes (Berk.) Sing. (Shiitake), Lactarius deliciosus Fr. ve Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.)]
metanolik (%60) ve etanolik (%95) özütlerinin Pseudomonas aeruginosa ve Salmonella
Typhimurium’daki antibakteriyal ve biyofilm oluşumunu engelleme (antibiyofilm) potansiyelleri
araştırılmıştır.


Materyal ve Yöntem: Antimikrobiyal aktivitelerin değerlendirilmesinde standart agar kuyu difüzyon,
minimum inhibisyon konsantrasyon (MİK) ve minimum bakterisidal konsantrasyon (MBK) testleri
kullanılmıştır. Makrofungus özütlerinin biyofilm oluşumu üzerine (antibiyofilm) olan etkilerinin
değerlendirmesinde kristal viyole bağlanma yöntemi esas alınmıştır.


Temel sonuçlar: Makrofungus örneklerinin yalnızca metanolik özütlerinde antimikrobiyal etkinlik
saptanmıştır. Antibiyofilm aktivite değerlendirmesindeyse en yüksek aktivite G. lucidum’da görülmüştür.


Araştırma vurguları: Elde edilen bulgular, doğal antimikrobiyal ajanların araştırılmasında sıklıkla
tercih edilen tıbbi makrofungus türlerinin, biyofilmlerle mücadele araştırmalarında da yüksek potansiyel
içermelerinden ötürü tercih edilebileceklerini kanıtlar mahiyettedir.


Anahtar Kelimeler: Makrofungus, Biyofilm, Antimikrobiyal, Antibiyofilm

Kaynak: Lentinus edodes, Lactarius delicious ve Ganoderma lucidum’un antibiyofilm ve antimikrobiyal etkinlikleri

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: