İŞ GÜVENLİĞİ KORUYUCU MALZEMELERİ

Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar iş güvenliği malzemeleridir.

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELER

 • Sürekli Kullanılan Kişisel Koruyucu Malzemeler: Baret, İş elbisesi, Ayakkabı.
 • Çalışma Anında Kullanılan Kişisel Malzemeler: Maske, gözlük, eldiven, yağmurluk, emniyet kemeri gibi çalışma esnasında kullanılması gereken güvenlik malzemeleri.

KİŞİSEL KULLANIM MALZEMELERİNİN AMACI

 İş,​ çevre ve sosyal faaliyetlerden kaynaklanan tehlikelerin önlenmesi, sağlıklı ve güvenli bir yaşama ve çalışma ortamının sağlanarak, tüm insanların mutluluğuna zarar verici olayların önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınıp, asgariye indirilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların psikolojik ve bedensel sağlıklarının korunması iş güvenliğinin ana amacıdır.

Kişisel koruyucular da iş güvenliğini sağlamadaki en önemli yardımcı araçlardır. Kişisel koruyucular kullanmak ve kullandırmak iş yerlerindeki risklere karşı koruma amacını taşır. Mevzuata göre kişisel koruyucular hem çalışan, hem de çalıştıranı maddi ve manevi risklere karşı korur.

 Koruyucu malzemeler çalışanların sağlığı ve güvenliği için yapılmıştır. Gürültünün (80 dB/A) yüksek olduğu yerlerde kulak koruyucuları, düzenli olarak kullanılır. Eldivensiz olarak, keskin sivri uçlu, ağır, sıcak, yakıcı, aşındırıcı malzemeler kaldırılmaz. Emniyet kemeri olmadan, kuyulara ve tanklara girilmez. İskele çatı ve yüksek direk gibi düşme tehlikesi olan yerlere çıkılmaz.

Uygun maske takmadan zararlı gaz, toz, duman ve buhar meydana gelen işlerde çalışılmaz. Kazan, değirmen gibi ağır parçaların düşme olasılığı yüksek olan yerlerde baretsiz çalışılmaz.

 Ağır parça kaldıran ve nakledilen yerlerde, çelik burunlu iş ayakkabısı kullanırız.

Mekanik atölye gibi parça sıçraması olan yerlerde gözlük kullanırız.

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ

 • Kullanımı risklere karşı olmalıdır.
 • Çalışanın bedenine ve yaptığı işe uygun olmalıdır.
 • Kendisi risk taşımamalı, risk yaratmamalı, standartlara uygun olmalıdır.
 • Çalışmayı zorlaştırıp, kabiliyeti azaltmamalıdır.
 • Kişisel koruyucular sosyal yardım amacıyla verilmez. İşçinin malı değildir, işverene aittir.İş yerinde kullanılması gerekir.

KİŞİSEL GÜVENLİK MALZEMELERİNİN TANITILMASI

BARET: Tesislerde​ çalışan kişilerin herhangi bir kaza anında darbelere, cisim düşmesine ve temas anında ( alçak gerilimde ) elektrik çarpmalarına karşı başı koruyan güvenlik ( şapkası ) elemanıdır. 

GÖZLÜK: Gözlerin​ tehlikelerden, fiziksel ve kimyasal etkiler altında kalmalarından veya radyasyonlardan korunmaları amaçlı kullanılan koruyucu donanımdır.

ELDİVEN: Fiziksel,​ kimyasal, elektrik, mekanik, mikrobiyal durumlarda elleri koruyan güvenlik malzemesidir.

ALÇAK VE YÜKSEK GERİLİM ELDİVENİ: Elektrik​ işlerinde en çok ve kullanılması gereken bir kişisel malzemedir. Kullanılan gerilimin değerine yalıtılmış olmalıdır. 2500 volt ile 3500 volt arasındaki gerilimlerde çalışanları korumada kullanılır.

Elektrikçiler, elleriyle çalışırken elektrik akımının vücuda girmesine eldiven taktıklarında engel olunur.

 Elektrikçilerin plastik bulaşık eldiveni kullanmaları sık rastlanan yanlış uygulamadır. Yalıtkan eldivenlerin üzerlerinde kullanma gerilimleri ile yalıtkanlık özellikleri belirtilmelidir. Lateks malzemeden yapılmış olup, et kalınlığı gerilime göre 0.9 mm’ den 2.2 mm’ ye kadar değişiktir. Yalıtkan eldivenler, sık sık muayene edilmeli ve kullanmadan önce bunları iyi durumda olduklarından ve çatlama, yırtılma, hatta küçük deliklerin bile olmadığı tespit edilmedikçe kullanılmamalıdır.

AYAK KORUYUCULAR STANDARDİZASYONU: Ayak​         ve bacak yaralanmaları

elektrik, maden, inşaat, metal sanayi ve benzeri birçok iş kolunda sıkça rastlanan kazalardır. Ağır parçaların ayak üzerine düşmesi, erimiş metal ya da sıvıların, kimyasalların ayak ya da bacak üzerine dökülmesi, sıçraması sonucu doku kayıplarının, yanıkların oluşması; sivri cisimlerin batması; sıcak zemin üzerinde çalışma; kaygan zemin üzerinde çalışma sonucu düşmeler; alerjik deri reaksiyonları, egzama böcek sokmaları gibi çeşitli risklerle karşılaşmaktadır.

Ayak ve bacak korumada önemli olan maruz kalınan riske uygun dizlik, ayakkabı, bot ya da çizme gibi ürünlerin seçilmesidir. 

 Çalışma ortamında ve çalışılan zeminde sıcaklığın derecesi; bu sıcaklıkta çalışma süresi; kullanılan maddeler; hangi işlemlerin yapıldığı ve nasıl çalışıldığı; zeminin kayganlığı; elektrik direnci; dış ya da iç mekan da mı kullanılacağı; uzun süreli ayakta durulması; gibi konularda bilgi edinilmelidir. Hangi tip ayakkabı istenildiğine karar verildikten sonra dikkat edilecek diğer hususlar arasında ayakkabının yüzeyi, tabanı, çelik iç tabanı ve bilek kısmı bulunmaktadır.

YALITKAN PANTOLON: Özellikle​ iş yerinde giyilen giysi olarak tanımlanır. Çeşitli sanayi ticaret ve hizmet kollarında çalışanlar için daha fazla güvenlik, dayanıklılık ve rahatlık sağlamak amacıyla üretilir.

YALITKAN İŞ YELEĞİ: Elektrik arkının risklerini ve problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla özel olarak dizayn edilmiştir.

AYAKÇAK: Ağaç direklere rahatlıkla çıkmak için kullanılır.​     

EMNİYET KEMERİ: Kullanıcının düşmesi halinde onu yakalamak ve düşülen mesafeyi sınırlamak amacıyla kullanılır. 

HAT TÜFEĞİ: Fazları kısa devre (topraklama)  yapmak için kullanılır.​     

TOPRAKLAMA TEÇHİZATI: Kısa devre akımlarının kablo kıvrılma ve bükülmelerini önleyecek 0786 koruma kılıfı geçirilmiş ve kablo esnekliği ile belirtilen akım değerlerinin kolaylıkla toprağa akması sağlanmıştır. Kablo üzerine geçirilen boyunluk kablonun sıkışarak zarae görmesini önlediğini gibi aynı zamanda kısa devrelerde akımın rahatlıkla toprağa akmasını sağlar. Zira kablo kopmasından sonra klasik sistemlerdeki kaynak yapılması hem çok zor hem de orjinal haline gelmez.

STATİK DESARJ ÜNİTESİ: Metal​ yüzeylerde kalan yüksek potansiyelli voltajları desarj etmeye yarayan bronz alaşımlı özel kelepçeli tırtıllı yüzey ağız yapısı ile fiberglas yapıdaki çubuk üzerine tutturulmuş metal alaşım üzerinden iş güvenliği kurallarına göre deşarj sağlanır.

İZOLATÖR YALITIMI: Direklerde işlem yaparken iletkeni metalden ve diğer nesnelerden korumak için kullanılır. Direklerde yapılacak işlemlerden önce iletken plastiği ile giydirilir ve hat izole edilir. Daha sonra arızalı olan noktaya müdahale edilir.

 • Yapılan bütün bakım, onarım, işletme ve tesis çalışmalarında alınan iş güvenliği iligili form ve dokümanlar ile kayıt altına alınır ve kayıtlar asgari bir yıl süreyle saklanır.
 • İş güvenliğini olumsuz etkileyen olaylar (Ramak Kala Olaylar) çalışma sorumlusu tarafından bağlı olduğu ünite aracılığıyla İSGB’ ye aktarılır. Söz konusu olay İSG Kurulunda değerlendirilir, bu tür olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanarak ilgili Daire Başkanlığına bildirimi sağlanır.
 • Arıza, bakım, onarım ve test işlerindeki çalışmalarda ekip teşekkülü en az iki kişi ile oluşturulur. Ünitenin uygun görmesi halinde gözlem, denetleme, kontrollük, ölçme çalışmalarında bir kişi görevlendirilir.
 • Kişiye ve ekibe, işinde gerek duyulacak her türlü koruyucu malzeme ve teçhizat tutanakla verilecek ve bu teçhizatın kullanılması öğretilecektir. Verilmiş ve kullanımı öğretilmiş koruyucu teçhizatın kullanılmasından, temizlenmesinden ve korunmasından kullanan elemanın kendisi ve Ekip Şefi sorumludur.
 • Personel görev yerini izinsiz terketmeyecektir.İş Emrinde adı geçen personelin iş bitmeden işyerinden ayrılmaması esastır. Ayrılmasını gerektirecek önemli durumlarda bu husus çalışma sorumlusuna aktarılarak iş emrini imzalayan yetkiliden izin alınır ve değişiklik çalışma sorumlusuna aktarılır.

FEDAŞ’ ın Malatya Bölge Müdürlüğü yanı sıra Merkez arıza birimi de bulunmaktadır. Burada ilçeler hariç merkezi yerlerde oluşan arıza, hasar, bakım ve onarımlar yapılır. Kesinti oluştuğu zamanlarda bölgeden sorumlu ekip en hızlı şekilde kesinti yaşanan trafoya gidip sorunları giderip kesintili fidere besleme yapar.

%d blogcu bunu beğendi: