Diode

N ve P tipi maddeler bir araya getirilmesiyle oluşturulan devre elemanına DİYOT adı verilir.

NTC & PTC

Isı etkisiyle direnç değeri değişen devre elemanına termistör adı verilir.